Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 02/02/2023 - Lượt xem: 86
Xem với cỡ chữ

Luật thực hiện Dân chủ cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 (Luật số 10/2022/QH15), Luật gồm 06 Chương, 91 Điều; trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động. Luật có hiệu lực thi hành từ 01/07/2023.

Xem tại đây

Bài viết cùng chuyên mục