Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 06/02/2023 - Lượt xem: 312
Xem với cỡ chữ

Thông báo Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn


A. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN: 05 chỉ tiêu, trong đó:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: 01 chỉ tiêu Đại học trở lên các chuyên ngành về: Y, Dược.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 chỉ tiêu Đại học sư phạm trở lên đối với các chuyên ngành: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Lịch sử - Địa lí, khoa học tự nhiên, công nghệ, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - kế toán.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 02 chỉ tiêu Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Chăn nuôi thú y; Thú y.

II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN:

- Viên chức đang công tác tại tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Công chức công tác tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn.

B. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN: 28 chỉ tiêu, trong đó:

1. Cấp Tiểu học:

- Tiếp nhận 03 giáo viên tiếng Anh trình độ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm theo quy định hiện hành.

- Tiếp nhận 01 nhân viên kế toán. Yêu cầu trình độ đào tạo từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành về kế toán, kiểm toán, tài chính.

2. Cấp Trung học cơ sở:

Tiếp nhận 23 giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên, gồm:

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu, thuộc các chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm theo quy định hiện hành.

+ Giáo viên Văn - Giáo dục công dân: 04 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Giáo dục Công dân; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn hoặc Giáo dục công dân thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Giáo dục công dân.

+ Giáo viên Toán - Tin: 04 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán - Tin; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán hoặc Tin học thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Toán - Tin.

+ Giáo viên Văn - Địa: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Địa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn  hoặc Địa thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Địa.

+ Giáo viên Toán - Lý: 04 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán - Lý; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán hoặc Lý thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Toán - Lý (nếu không tiếp nhận đủ 04 chỉ tiêu thuộc các chuyên ngành nêu trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu chuyên ngành Toán hoặc Lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

+ Giáo viên Văn - Sử: 02 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Sử; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn hoặc Sử thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Sử.

+ Giáo viên Sinh - Địa: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh - Địa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh hoặc Địa thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Sinh - Địa.

+ Giáo viên Sinh - Hóa: 02 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh - Hóa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh hoặc Hóa thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Sinh - Hóa.

+ Giáo viên Toán - Công nghệ: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Toán - Công nghệ; có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Toán thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Toán - Công nghệ (nếu không có các chuyên ngành như trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu thuộc chuyên ngành Toán có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

+ Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn.

3. Trung tâm GDNN-GDTX:

- 01 giáo viên, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán, Lịch sử.

II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN:

Viên chức đang công tác tại tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ 7h30 ngày 07 tháng 02 năm 2023 đến 17h00 ngày 07 tháng 3 năm 2023 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Địa chỉ: Tầng II, Trụ sở HĐND&UBND huyện,  Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND