Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 06/02/2023 - Lượt xem: 168
Xem với cỡ chữ

Thông báo về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Ngân Sơn


1. Đối tượng:

Công chức cấp xã đang công tác tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn.

2. Chỉ tiêu, chức danh tiếp nhận:

- Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường  (phụ trách quản lý xây dựng): 03 chỉ tiêu.

- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: 02 chỉ tiêu.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo đến 17h00 ngày 07/3/2023 trong giờ hành chính.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn, Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND