Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 08/02/2023 - Lượt xem: 181
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông nghiệp theo quy định

Hiện nay, một số giống lúa, ngô có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh hoặc có quyết định công nhận giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đã hết hiệu lực để được sản xuất, kinh doanh, như: Giống lúa Sán ưu 63 (Tạp giao 1), Nhị ưu 838... Theo Điều 85 quy định chuyển tiếp của Luật Trồng trọt, Điều 16 quy định chuyển tiếp của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác thì các giống cây trồng trên phải thực hiện các thủ tục để được cấp quyết định công nhận lưu hành nếu muốn tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý giống cây trồng nông nghiệp, UBND huyện đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo thực thi đúng các quy định trong việc kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn loại giống phù hợp, không sử dụng các giống không đủ điều kiện để đưa vào sản xuất, hạn chế các rủi ro, đảm bảo năng suất thu hoạch.

2. UBND các xã, thị trấn:

- Chủ động vận động, tuyên truyền và khuyến cáo người dân lựa chọn các loại giống cây trồng nằm trong cơ cấu hoặc được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền khuyến cáo đưavào sử dụng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở buôn bán, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn thực hiện nghiêm đúng quy định của Nhà nước.

- Báo cáo kịp thời khi trên địa bàn các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý của địa phương về Phòng NN&PTNT để kịp thời tham mưu cho UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn: Thực hiện nghiêm việc kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp theo quy định tại Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; chịu trách nhiệm việc cung cấp các giống cây trồng nông nghiệp không đủ điều kiện cho người dân theo quy định.

Với nội dung trên, UBND huyện đề nghị các đơn vị, cá nhân có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND