Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 16/11/2022 - Lượt xem: 150
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện Ngân Sơn


Xem tại đây

Đính kèm tệp

Nguồn: VP HĐND-UBND