Thứ Bảy, 02/12/2023
Ngày đăng: 27/02/2023 - Lượt xem: 139
Xem với cỡ chữ

Viện phát triển Kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam khảo sát nhu cầu hộ nghèo là thành viên HTX tại Ngân Sơn

Viện phát triển Kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ của hộ nghèo, cận nghèo là thành viên HTX Hợp Phát, tại xã Đức Vân.

Bà Bàn Thị Ngân - Giám đốc HTX Hợp Phát kiến nghị với Đoàn khảo sát

Tổ công tác tiến hành thẩm định, khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các tiêu chí lựa chọn, đánh giá thực trạng hoạt động, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia HTX. Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo là thành viên HTX tại huyện Ngân Sơn mong muốn được hỗ trợ phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, hỗ trợ mỗi hộ 1 máy phun thuốc trừ sâu để phun chế phẩm sinh học. Các đề xuất trên sẽ được xem xét hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Việc khảo sát nhu cầu hộ nghèo, cận nghèo là thành viên HTX nằm trong khuôn khổ dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo, cận nghèo là thành viên HTX thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023./.

Hà Mai