Thứ Sáu, 23/02/2024
Ngày đăng: 01/03/2023 - Lượt xem: 213
Xem với cỡ chữ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Ngân Sơn

Ngày 28/02, đoàn công tác của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với xã Cốc Đán

Năm 2022, vốn đầu tư của huyện Ngân Sơn có gần 18 tỷ đồng, đã giải ngân gần 13 tỷ đồng, đạt trên 71% kế hoạch; vốn sự nghiệp gần 19 tỷ đồng, đã giải ngân gần 3,4 tỷ đồng, đạt gần 18% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư năm 2023 hơn 75 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư hơn 69,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp gần 5,9 tỷ đồng.

Hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư, đến nay nhìn chung nền kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng từng bước đáp ứng được nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc giảm dần qua các năm, góp phần ổn định đời sống dân cư, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu vực khó khăn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai huyện vẫn còn một số khó khăn như: Tỷ lệ giảm nghèo chậm, tỷ lệ tái nghèo cao; một số hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo. Trình độ dân trí không đồng đều; kỹ thuật sản xuất, thâm canh còn hạn chế, chưa chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả giống cây trồng, vật nuôi; mặc dù thiếu vốn sản xuất nhưng chưa dám mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề…

Tại buổi làm việc, huyện Ngân Sơn kiến nghị với đoàn giám sát có ý kiến với cấp có thẩm quyền sớm ban hành định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở để địa phương có cơ sở thực hiện. Đối với các dự án hiện chưa có hướng dẫn cụ thể đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết để có cơ sở thực hiện.

Trước đó, đoàn công tác đã đến giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 tại xã Thượng Quan và xã Cốc Đán./.

Ngọc Anh