Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 03/03/2023 - Lượt xem: 199
Xem với cỡ chữ

Đại hội điểm Hội Nông dân thị trấn Nà Phặc nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 02/03/2023, Hội Nông dân thị trấn Nà Phặc tổ chức Đại hội đại biểu lần XI nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo đại hội các xã. Dự đại hội có các đồng chí: Chu Thị Huyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Phương Quế - Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Phan Văn Chín – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Nà Phặc và 75 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên nông dân trong toàn thị trấn.

Quang cảnh Đại hội Hội Nông dân thị trấn Nà Phặc

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn và Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân thị trấn đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Hội đã tổ chức được 225 buổi tuyên truyền pháp luật cho 8.500 nghìn lượt cán bộ, hội viên; kết nạp trên 100 hội viên mới, nâng tổng số hội viên sinh hoạt tại các chi hội là gần 1000 hội viên.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả cao; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 62 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn hội viên nông dân đưa các giống cây trồng, con nuôi mới chất lượng kinh tế cao vào sản xuât… Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân thị trấn Nà Phặc đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đạt trên 20 tỷ đồng, cho hàng trăm lượt hội viên vay. Qua đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ, toàn thị trấn có 212 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cụ thể có 12 lượt hộ đạt cấp tỉnh,70 lượt hộ đạt cấp huyện và 130 lượt hộ đạt cấp xã. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển vững mạnh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Nà Phặc khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Chương trình đại hội diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên./.

Minh Quyết