Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 10/03/2023 - Lượt xem: 153
Xem với cỡ chữ

Ngân Sơn ra mắt mô hình điểm thực hiện Đề án 06

Tại UBND xã Bằng Vân, Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử huyện Ngân Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” trên địa bàn xã Bằng Vân. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Lăng- Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Đề án; các thành viên Tổ Đề án 06 của huyện; tổ trưởng, tổ phó Đề án 06 các xã, thị trấn.

Quanh cảnh buổi Lễ ra mắt mô hình điểm thực hiện Đề án 06 xã Bằng Vân

Mô hình điểm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia xã Bằng Vân gồm 11 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã là tổ trưởng, đồng chí Trưởng Công an xã là tổ phó. Mô hình thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số tại xã Bằng Vân sẽ thực hiện cải cách hành chính để phục vụ 5 nhóm tiện ích đó là: Phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Các thành viên tham gia tổ mô hình đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến bảo đảm 100% người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, xã Bằng Vân triển khai 28 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó dịch vụ trực tuyến xác nhận thông tin về cư trú kết nối đạt trên 76%, đăng ký thường trú gần 85%, thông báo lưu cư trú đạt trên 98%...

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng- Chủ tịch UBND huyện phát biểu và trao tặng bộ máy tính cho tổ Đề án 06 xã Bằng Vân

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng- Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng Tổ Đề án 06 xã Bằng Vân 01 bộ máy vi tính phục vụ điểm hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ./.

Hà Mai