Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 137
Xem với cỡ chữ

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngân Sơn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Ngày 14/3/2023, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngân Sơn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND