TOGEL ONLINE | Bandar Togel Terpercaya Resmi Di Asia 2023 TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya Dan Terlengkap TOGEL ONLINE » Daftar Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Togel Terpercaya Resmi dengan BO Terpercaya Terlengkap TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya dengan BO Togel Terpercaya 2023 Slot Demo Situs Togel Terpercaya TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya & BO Togel Resmi EDMTOGEL | Situs Togel Terpercaya & Resmi Di Asia TOGEL ONLINE | DAFTAR Link Bandar Togel Terpercaya Dengan BO Togel Terpercaya 2023 TOGEL ONLINE | 5 Situs Bandar Togel Terpercaya & Resmi di Asia EDM TOGEL | Daftar Situs Togel Terpercaya dengan BO Togel Terlengkap Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Togel Terpercaya Togel Online bo togel terpercaya Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK
Cổng TTĐT Huyện Ngân Sơn
Thứ Năm, 30/03/2023
Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 10
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND huyện Ngân Sơn xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND