Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 128
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND huyện Ngân Sơn xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND