Thứ Sáu, 09/06/2023
Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 77
Xem với cỡ chữ

Hội nghị triển khai Thông tư số 25 và Thông tư số 26 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 16/3, UBND huyện Ngân Sơn, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, đại diện các cơ quan chuyên môn huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ lâm nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến các quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng khác được quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Triển khai hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Hội nghị nhằm triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án và hoạt động liên quan đến việc khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh lâm sản đến các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Minh Quyết