Thứ Hai, 02/10/2023
Ngày đăng: 21/03/2023 - Lượt xem: 121
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2023


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND

Bài viết cùng chuyên mục