Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 21/03/2023 - Lượt xem: 120
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND