Thứ Sáu, 09/06/2023
Ngày đăng: 22/03/2023 - Lượt xem: 72
Xem với cỡ chữ

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày 21/3, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho gần 70 đại biểu là lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn UBND huyện; Chủ tịch, công chức tư pháp – hộ tịch, công an, địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường, văn phòng thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP…

Truyền đạt các kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề còn chưa rõ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế đối với văn bản được giới thiệu trong Hội nghị. Qua đó, góp phần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Hà Mai