Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 23/03/2023 - Lượt xem: 252
Xem với cỡ chữ

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Từ ngày 22 đến ngày 25/3/2023 sẽ diễn ra một chuỗi các sự kiện quan trọng đó là Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất (25/3).

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề là “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho  hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm  của  mỗi  một cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The  Biggest Hour for Earth” - “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng  sinh  học;  kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các  loài, quần  thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương với các nội dung cụ thể như sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng thời lượng phát sóng, đăng bài viết với các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học lên Cổng thông tin điện tử huyện và các diễn dàn khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có wedsite, diễn đàn riêng thực hiện đăng tải các bài viết, tài liệu, hình ảnh lên wedsite để tuyên truyền, hưởng ứng chuỗi các sự kiện.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm, dự báo tác động góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động đề xuất, tham mưu các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên thông qua tái trồng rừng, quản lý rừng bền vững, khai thác đi đôi với phục hồi và tái tạo. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động tại Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Các đơn vị, địa phương cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023 (thứ Bảy). Đồng thời sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với  bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mai dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

Tuyên truyền, phổ biến về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Phát hiện và đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND xã, huyện biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công  nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo đến các trường học xây dựng các tiết học có lồng ghép nội dung giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, video clip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag #GioTraidat #BoTNMT.

Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn;  Cục  Quản  lý  tài  nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng  cục Khí tượng  thủy văn http://vnmha.gov.vn/; Cục  Biến đổi  khí  hậu http://www.dcc.gov.vn/ và  Trung  tâm  Truyền  thông  tài nguyên và môi trường https://tainguyenmoitruong.gov.vn/.

Tệp đính kèm

Nguồn: VP HĐND-UBND