Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 24/03/2023 - Lượt xem: 129
Xem với cỡ chữ

Bằng Vân với việc triển khai Đề án 06

Sau 1 năm triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi là Đề án 06), xã Bằng Vân đã bước đầu thu được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Xã Bằng Vân tích cực phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06 đến người dân (trong ảnh: Công an huyện hướng dẫn người dân xã Bằng Vân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử)

Với tinh thần khẩn trương, cấp bách theo chỉ đạo của cấp trên, ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch, xã Bằng Vân đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; thành lập tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã; thành lập các tổ công tác Đề án cấp thôn, bản. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến người dân, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; từng bước tập trung nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06….

Trung tá: Dương Đức Hậu- Phó trưởng Công an xã Bằng Vân cho biết: sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06, địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định: Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử đã được lực lượng Công an xã nỗ lực phối hợp, thực hiện với các giải pháp để đảm bảo cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ độ tuổi trên địa bàn. Đến nay, xã Bằng Vân có gần 2.400 công dân đã làm căn cước công dân, đạt 94%; có hơn 330 hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 được phê duyệt; đã hướng dẫn hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 150 trường hợp. Đã làm sạch 798/798 dữ liệu trẻ em. Đã tiến hành số hoá xong 28 sổ hộ tịch, với gần 4.000 dữ liệu; làm sạch gần 800 dữ liệu trẻ em, đạt 100%...; triển khai 7/9 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết, với hơn 210 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo lưu trú; 6 hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử….

Những kết quả bước đầu trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã Bằng Vân là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án theo lộ trình, nhằm đạt được mục tiêu xác thực, kết nối dữ liệu dân cư, khai thác, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Mã Đức Minh- Chủ tịch UBND xã Bằng Vân cho biết: Đề án 06 là đề án lớn mang tính Quốc gia, được triển khai với quy mô lớn, tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số, công dân. Đề án được triển khai với nhiều tiện tích, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho nhân dân và các chi phí khác. Cùng với những kết quả ban đầu đạt được, xã cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án: Trang thiết bị phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công còn hạn chế; một số công dân chưa có thiết bị điện thoại thông minh để thực hiện đăng nhập kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử qua không gia mạng; là xã khó khăn, người dân chủ yếu là nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt đến chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Xác định việc thực hiện đề án là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06.

Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực./.

Hà Mai