Thứ Bảy, 02/12/2023
Ngày đăng: 24/03/2023 - Lượt xem: 118
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy xã Thuần Mang sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/3, Đảng ủy xã Thuần Mang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã Thuần Mang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai, học tập Nghị quyết cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cụ thể hoá Nghị quyết thành chương trình hành động, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng thực hiện các khâu đột phá trong phát triển nông, lâm nghiệp, đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hơn 1.600 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt gần 630kg/người/năm, hệ số quay vòng đất đạt 1,54 lần; tổng đàn gia súc trên 1.200 con; trồng rừng bình quân mỗi năm hơn 160ha, đạt trên 200% kế hoạch. Cùng với đó, Đảng bộ xã luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng, kết nạp 27 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 226 đồng chí; hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành suất xắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 93,8%. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn quan tâm làm tốt công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo hoạt động của hệ thống chính trị, xã hội. Đồng thời, tập trung cao cho công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 8.000 lượt người, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hằng năm duy trì số hộ gia đình đạt văn hoá từ 90% trở lên; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội. Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng như diễn tập theo kế hoạch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Ngọc Anh