Thứ Sáu, 23/02/2024
Ngày đăng: 30/03/2023 - Lượt xem: 113
Xem với cỡ chữ

Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 30/3, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Văn bản số 796/UBND-VP yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đoàn thể huyện; Trung tâm Y tế huyện; Phòng Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước, trong mùa dịch; phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức, triển khai các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, chính quyền phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý.

Trung tâm Y tế huyện: Triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới.

Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả.

Đính kèm file PDF

Nguồn: VP HĐND-UBND