Thứ Sáu, 23/02/2024
Ngày đăng: 31/03/2023 - Lượt xem: 145
Xem với cỡ chữ

Kết luận của đồng chí Nguyên Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các Công ty, doanh nghiệp, HTX hoạt động trên địa bàn huyện


Ngày 23/3/2023 đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc với các công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; thành phần tham dự họp có các phòng chuyên môn của huyện, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn huyện, tại cuộc họp sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoáng sản của các công ty, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; các ý kiến trao đổi, đề nghị của các công ty, doanh nghiệp, tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong những năm qua các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng góp phần trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện như tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thời gian tới mong muốn các công ty, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các Công ty hoạt động khai thác khoáng sản: Trong phạm vi khai thác được cấp phép cố gắng mọi nguồn lực tận dụng khai thác tốt tài nguyên khoáng sản tránh lãng phí, đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, thực hiện tốt các nghĩa vụ quy định trong Luật Khoáng sản.

 2. Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản: Đề nghị các đơn vị cố gắng hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, khi có khối lượng khẩn trương lập hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn. Trong thi công cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn trong lao động.

 3. Các phòng, ban chuyên môn của huyện: Nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp thu đầy đủ các đề nghị của các công ty, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tránh gây phiền hà cho các công ty doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan.

        Với những nội dung trên, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo cho các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Đính kèm file PDF

Nguồn: VP HĐND-UBND