Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 04/04/2023 - Lượt xem: 161
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu xét chuyển viên chức thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn


1. Chỉ tiêu: Xét chuyển 01 viên chức thành công chức cấp huyện.

2. Vị trí việc làm:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) và Theo dõi xây dựng nông thôn mới.

3. Đối tượng tiếp nhận:

Viên chức đang công tác tại tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

- Viên chức có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, cụ thể:

+ Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên tương ứng với vị trí việc làm cần tiếp nhận; có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (ngành) phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

- Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành (ngành) Chuyên ngành trồng trọt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công hoặc tương đương.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành Quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

- Có năng lực thực tiễn đáp ứng ngay công việc vị trí cần tuyển dụng.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2023 đến hết 17 giờ 00’ ngày 21/4/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND