Thứ Sáu, 23/02/2024
Ngày đăng: 05/04/2023 - Lượt xem: 290
Xem với cỡ chữ

Quyết định chuyển các thôn thuộc xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thành các tiểu khu thuộc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Ngày 03/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc chuyển các thôn thuộc xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thành các tiểu khu thuộc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Theo Quyết định, chuyển các thôn thuộc xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thành các tiểu khu thuộc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, cụ thể như sau:

1. Khu I chuyển thành Tiểu khu I;

2. Khu II chuyển thành Tiểu khu II;

3. Khu Phố chuyển thành Tiểu khu Phố;

4. Thôn Bản Súng chuyển thành Tiểu khu Bản Súng;

5. Thôn Bản Liềng chuyển thành Tiểu khu Bản Liềng;

6. Thôn Đèo Gió chuyển thành Tiểu khu Đèo Gió;

7. Thôn Tân Ý I chuyển thành Tiểu khu Tân Ý I;

8. Thôn Tân Ý II chuyển thành Tiểu khu Tân Ý II.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Nguồn: VP HĐND-UBND