Thứ Sáu, 23/02/2024
Ngày đăng: 07/04/2023 - Lượt xem: 171
Xem với cỡ chữ

Đức Vân tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Để bảo vệ tốt cho đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hiện nay, xã Đức Vân đang tập trung chỉ đạo nhân viên thú y phối hợp với trưởng các thôn, bản đến từng hộ gia đình tiêm phòng cho đàn gia súc đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nhân viên thú y xã Đức Vân tiêm phòng cho đàn gia súc cho các hộ dân chăn nuôi tại thôn Nặm Làng

 

Xã Đức Vân hiện có tổng đàn gia súc trên 800 con. Với mục tiêu phấn đấu tiêm phòng cho trên 60% tổng đàn gia súc, sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, lịch tiêm phòng cụ thể và triển khai đến từng thôn bản. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ chăn nuôi về tầm quan trọng của công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh.

Đến thời điểm này, xã đã triển khai tiêm được 4/8 thôn, bản, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng trâu, bò toàn xã đạt 29%KH. Hiện nhân viên thú y đang phối hợp với các thôn, bản tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng gia súc, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra./.         

Hà Mai