Thứ Hai, 02/10/2023
Ngày đăng: 07/04/2023 - Lượt xem: 95
Xem với cỡ chữ

UBND huyện rà soát tồn tại, hạn chế đối với kết quả xác định chỉ số Cải cách hành chính

Chiều 05/4, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị rà soát những tồn tại, hạn chế liên quan đến kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

 

Theo đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn huyện còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều chỉ số xếp hạng thấp. Theo kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2022 tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì huyện Ngân Sơn đạt 70,56 điểm, xếp loại khá và xếp cuối cùng trong 8 huyện, thành phố. Cụ thể: lĩnh vực Công tác chỉ đạo điều hành, đạt 12/14 điểm; lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính đạt 11,5/17 điểm; lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ đạt 7/12 điểm; lĩnh vực Cải cách tài chính công đạt 5/10 điểm.; lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 16,71/17,50 điểm.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế về kết quả chỉ số CCHC như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đa dạng; công tác thông tin báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định; tỷ lệ cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm chưa đạt chuẩn; còn có viên chức bị thi hành kỷ luật; kết quả giải ngân thấp; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh ít,...

Đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm làm tốt công tác CCHC của huyện và các xã, thị trấn, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các phòng ban, ngành, các địa phương đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức toàn huyện thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc; các cơ quan, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực; thường xuyên rà soát, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, không để hồ sơ quá hạn, tăng cường số hồ sơ được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4; từng bước nâng cao chỉ số CCHC trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, khắc phục những khó khăn; tập trung đẩy mạnh việc nâng cao mức độ hài lòng của người dân và xem sự hài lòng của người dân là thước đo trong việc CCHC. Chú trọng việc ứng xử của cán bộ, công chức đối với Nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở,  quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị mình nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn huyện trong năm 2023, phấn đấu cải thiện chỉ số CCHC của huyện; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, ban ngành và địa phương cần phải tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu CCHC nhằm phục vụ tốt nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân và tổ chức trên địa bàn huyện./.

Ngọc Anh

Bài viết cùng chuyên mục