Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 14/04/2023 - Lượt xem: 83
Xem với cỡ chữ

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời gian qua, dịch bệnh COVD-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và tại tỉnh Bắc Kạn có chiều hướng diễn biến rất phức tạp. Sau 75 ngày không ghi nhận ca mắc thì từ ngày 31/3/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lại ghi nhận 08 ca mắc mới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Nhân dân và duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kịch bản và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

2. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo các lực lượng phòng, chống dịch ở cơ sở và Tổ COVID cộng đồng nắm chắc địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát, rà soát từng nhà trong thôn, tổ phố đặc biệt là công dân nhập cảnh hoặc từ địa phương khác đang có dịch vào địa bàn để kịp thời phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh COVID-19 và thực hiện ngay việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế theo quy định; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp cho các tình huống.

- Tiếp tục rà soát bổ sung và đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho từng nhóm đối tượng có mặt trên địa bàn để dự trù đăng ký vắc xin và có kế hoạch tiêm cụ thể theo từng nhóm đối tượng; tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ; huy động các lực lượng phối hợp và hỗ trợ ngành y tế  tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, hiệu quả.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện; yêu cầu các Phòng, ban, ngành thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân để nâng cao nhận thức, tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe và tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; cung cấp cho Nhân dân đầy đủ thông tin về phòng bệnh COVID-19 và hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19...

Kèm file PDF

Nguồn: VP HĐND-UBND