Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 26/04/2023 - Lượt xem: 133
Xem với cỡ chữ

Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện


1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01chỉ tiêu, trong đó:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Công tác xã hội.

2. Đối tượng tiếp nhận:

Công chức công tác tại các huyện, thành phố, sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

3.2. Được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại trong 03 năm liên tục (gần nhất) được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định.

3.3. Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đồng ý cho thuyên chuyển công tác.

3.4. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt.

4. Thành phần hồ sơ:

1. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ, 01 lưu tại phòng Nội vụ).

2. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của công chức;

b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức;

d) Bản nhận xét, đánh giá công chức, viên chức về phẩm chất đạo đức, năng lực của cơ quan sử dụng viên chức tính đến thời điểm công chức, viên chức nộp đơn xin thuyên chuyển công tác;

đ) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định  02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

g) Bản photo các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng; phiếu đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.

Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ không trả lại.

5. Đối tượng ưu tiên:

- Có trình độ chuyên môn cao hơn.

- Con đẻ của người có công, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh.

- Có thành tích công tác cao hơn trong công tác (thành tích thể hiện thông qua các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được của cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

- Có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn hoặc có bố, mẹ đẻ (bố mẹ vợ hoặc chồng) hoặc vợ, chồng có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/4/2023 đến hết 17 giờ 00’ ngày 12/5/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Tiểu khu I, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Đính kèm file

Nguồn: VP HĐND-UBND