Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 15/05/2023 - Lượt xem: 83
Xem với cỡ chữ

Rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Hiện nay, đã kết thúc thời gian thực hiện tiêm phòng định kỳ đợt 1/2023 theo kế hoạch, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng trên toàn địa bàn còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt tại một số địa phương tỷ lệ tiêm phòng đạt dưới 60%KH đề ra. Để nâng cao hiệu quả tiêm phòng, UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống đói, chống rét, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp

Nguồn: VP HĐND-UBND