Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 17/05/2023 - Lượt xem: 230
Xem với cỡ chữ

Ngân Sơn: triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện năm 2023

Chiều ngày 15/5, Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022, thông qua dự thảo kết quả đánh giá mức độ Chuyển đổi số năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn và thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, xây dựng Quy chế hoạt động theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương và thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, tiểu khu, tổ dân phố. Toàn huyện hiện có 10 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thị trấn, 132 tổ cấp thôn với trên 600 thành viên.

Đến nay hầu hết lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đảm bảo trên 98% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp tỉnh, cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy, trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước và văn bản khó số hóa. 100% Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có máy scan tài liệu, cán bộ, công chức các cấp được trang bị máy tính làm việc và được cài đặt phần mềm chống mã độc, phần mềm diệt virus có bản quyền. Hạ tầng mạng nội bộ từ Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên được chuẩn hóa, đảm bảo an toàn thông tin tối thiểu, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung từng bước được hoàn thiện, kết nối.., Đảm bảo triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công của huyện theo hình thức trực tuyến. Cổng thông tin điện tử huyện được nâng cấp, dần đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC. Hệ thống mạng số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC đều đã thành thạo và thực hiện cập nhật xử lý các bước trong giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử. Công tác tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục được triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể như: Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ở một số xã chưa đồng bộ; việc triển khai các giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại một số cơ quan đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng chưa cao. Một số địa phương chưa cập nhật đầy đủ thông tin về tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; chưa thực hiện việc đính kèm văn bản kết quả giải quyết TTHC có kí số trên hệ thống dịch vụ công để hoàn thành việc giải quyết TTHC theo quy định; chưa nhập đầy đủ hồ sơ TTHC vào Cổng dịch vụ công của tỉnh ngay sau khi tiếp nhận. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa đồng đều; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa cao,...

Hội nghị đã dành thời gian để đại biểu các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành liên quan thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, đồng thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu; Bố trí, phân công cán bộ, công chức phụ trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để phục vụ triển khai chuyển đổi số. Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát lại, xây dựng kế hoạch có tính ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm của năm và giai đoạn cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính thiết thực nhất, đơn giản và hiệu quả nhất; phối hợp chặt chẽ 3 nội dung: Đề án 06, chuyển đổi số và cải cách hành chính để thống nhất triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; các phòng, ban niêm yết đầy đủ, công khai và kịp thời các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các xã, thị trấn ưu tiên sắp xếp không gian cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quan tâm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tại bộ phận này, tăng cường công tác xử lý hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, tăng cường hoạt động, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn, các khu dân cư trên địa bàn huyện./.

Ngọc Anh