Thứ Năm, 01/06/2023
Ngày đăng: 18/05/2023 - Lượt xem: 11
Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện chế độ chính sách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Vân Tùng

Chiều 17/5, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện do đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chế độ chính sách trong công tác này từ năm 2020 đến nay tại thị trấn Vân Tùng.

Đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị trấn Vân Tùng đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc sử dụng các thiết bị vật tư y tế, nguồn kinh phí ngân sách xã hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND thị trấn Vân Tùng đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản, chính sách của Trung ương, tỉnh và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời thành lập và thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, các Tiểu ban, các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của từng đơn vị; quan tâm chỉ đạo thực hiện chế độ chi, trả, hỗ trợ cho một số đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn Vân Tùng có tổng số F0 hơn 1.200 trường hợp, riêng năm 2023 có 17 trường hợp. Trong 2 năm 2021 và 2022, UBND thị trấn đã chi hơn 83 triệu đồng để hỗ trợ mua văn phòng phẩm, vật tư y tế và chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng như: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chế độ, chính sách vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ chưa thật sự sâu rộng làm ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ cho đối tượng. Trong quá trình thực hiện phải chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên nên chưa kịp thời triển khai đến các đơn vị; kinh phí cho công tác phòng, chống dịch phát sinh lớn, gây khó khăn trong việc cân đối các nguồn lực…

Kết luận buổi làm việc, Thường trực huyện đề nghị, UBND thị trấn Vân Tùng chỉnh sửa báo cáo, bổ sung, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, qua giám sát, thu thập, lắng nghe ý kiến, đề xuất của các đơn vị, quản lý tốt các thiết bị vật tư y tế, làm tốt công tác xã hội hóa,... Đoàn sẽ nắm bắt và đề xuất với các cơ quan liên quan có giải pháp khắc phục  những khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện tốt hơn chế độ chính sách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Ngọc Anh