Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 22/05/2023 - Lượt xem: 111
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi sốhuyện Ngân Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Ngân Sơn ngày 15 tháng 5 năm 2023


Nguồn: VP HĐND-UBND