Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 24/05/2023 - Lượt xem: 80
Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh giám sát về quản lý đất công gắn với tài sản công tại huyện Ngân Sơn

Ngày 22/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tại vườn ươm Tiểu khu I, thị trấn Vân Tùng

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngân Sơn có 66 thửa đất đang được các tổ chức quản lý và sử dụng, trong đó 45 thửa đã được cấp giấy và 21 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên địa bàn huyện Ngân Sơn hiện nay có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 1 trụ sở HĐND - UBND huyện, 1 trụ sở Huyện ủy, 17 trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn, 110 cơ sở nhà, đất trường học. Các trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động sự nghiệp đều có tài sản trên đất, ranh giới sử dụng rõ ràng, sử dụng ổn định, đảm bảo diện tích sử dụng theo quyết định giao đất của UBND tỉnh và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt. Thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167 ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, huyện đã sắp xếp, xử lý đối với 214 cơ sở nhà, còn 62 cơ sở nhà, đất chưa sắp xếp xử lý.

Tuy nhiên, tình trạng vướng mắc về ranh giới sử dụng đất của tổ chức vẫn còn tồn tại, chưa được xử lý dứt điểm do hồ sơ lưu trữ bị thất lạc. Công tác quản lý đất và tài sản với đất gặp nhiều khó khăn do một số xã thực hiện sáp nhập thôn, bản dẫn đến tài sản bị dôi dư. Việc quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi không sử dụng hết sau khi thực hiện các công trình, dự án của các xã còn gặp nhiều khó khăn do diện tích thu hồi nằm liền kề với hộ gia đình dễ bị lấn chiếm, nhất là đối với các hành lang giao thông.

Minh Quyết