Thứ Hai, 02/10/2023
Ngày đăng: 31/05/2023 - Lượt xem: 110
Xem với cỡ chữ

HĐND thị trấn Vân Tùng tổ chức thành công kỳ họp thứ Chín, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/5, HĐND thị trấn Vân Tùng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Chín, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp

 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn đã kịp thời giải quyết, đề xuất tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu so với cùng kỳ; các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản đảm bảo khung thời vụ, diện tích kế hoạch giao. Công tác an sinh xã hội, các chính sách cho người nghèo được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã thông qua các Báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kết quả hoạt động của HĐND thị trấn 5 tháng đầu năm, chương trình nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; miễn nhiệm đại biểu HĐND và bầu bổ sung trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn; miễn nhiệm và kiện toàn ủy viên UBND thị trấn; thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết...

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 04 Nghị quyết của HĐND thị trấn về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị trấn năm 2024, về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, về điều chỉnh các chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng năm 2023, về kết quả kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Ngọc Anh