Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 103
Xem với cỡ chữ

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu. Ban biên tập Cổng TTĐT huyện Ngân Sơn giới thiệu toàn bộ nội dung Đề cương.

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây: kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Ban biên tập