Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 16/06/2023 - Lượt xem: 53
Xem với cỡ chữ

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II/2023


Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND