Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 19/06/2023 - Lượt xem: 478
Xem với cỡ chữ

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 thông báo danh mục tài liệu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 như sau: (có danh mục tài liệu chi tiết kèm theo).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Ngân Sơn, trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn (địa chỉ: https://nganson.backan.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (qua số điện thoại 0976.808.538) để được hướng dẫn và giải quyết./. 

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND