Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 03/07/2023 - Lượt xem: 46
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ngân Sơn


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND