Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 03/07/2023 - Lượt xem: 44
Xem với cỡ chữ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngân Sơn


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND