Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 28/07/2023 - Lượt xem: 722
Xem với cỡ chữ

Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023


Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn