Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 09/08/2023 - Lượt xem: 137
Xem với cỡ chữ

Thị trấn Vân Tùng: Thực tập phương án chữa cháy đối với mô hình “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Chiều 07/8, Công an thị trấn Vân Tùng tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” tại khu dân cư Tiểu khu I và Tiểu khu Phố, thị trấn Vân Tùng.

Công an thị trấn Vân Tùng triển khai phần lý thuyết về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại buổi thực tập

 

Buổi thực tập với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân cùng chung tay vào cuộc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết trong công tác phòng cháy; đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thị trấn Vân Tùng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân”

Tại buổi thực tập, lực lượng công an viên, dân phòng, y tế và thành viên các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” Tiểu khu I và Tiểu khu Phố đã được trang bị đầy đủ các kiến thức về lý thuyết và tổ chức thực hành phương án khi có cháy xảy ra. Về phần lý thuyết, Công an thị trấn Vân Tùng đã cung cấp và phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH; các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; nguy cơ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy; kỹ năng thoát nạn, xử lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH khi có cháy, nổ xảy ra; ý nghĩa và điều kiện để xây dựng, vận hành có hiệu quả mô hình “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Các lực lượng thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

 

Về phần thực hành, lực lượng công an viên, dân phòng, y tế và các thành viên trong “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” đã được hướng dẫn các bước xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn sơ cấp cứu người bị nạn do đám cháy gây ra.

Với công tác chuẩn bị chu đáo, cách tổ chức bài bản, buổi thực tập đã góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư. Qua đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất số vụ, số thiệt hại về người do cháy, nổ gây ra; đồng thời khằng định tính hiệu quả của việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thị trấn Vân Tùng./.

Ngọc Anh