Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 14/08/2023 - Lượt xem: 958
Xem với cỡ chữ

Kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn Năm 2023


Đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn