Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 14/08/2023 - Lượt xem: 83
Xem với cỡ chữ

Danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn vừa ban hành thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến

(Có bảng thống kê danh mục chi tiết kèm theo)

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

2.1. Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức, cá nhân thực hiện các bước sau:

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

- Đăng ký tài khoản người dùng tại mục "Đăng ký", khai báo thông tin theo yêu cầu (Người dùng lưu thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo).

- Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký thành công.

- Chọn tab "Dịch vụ công trực tuyến", chọn "UBND cấp huyện hoặc cấp xã", lựa chọn lĩnh vực cần thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã.

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Theo danh mục thống kê tại phần 1 của Thông báo này).

- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm.

- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab "Hướng dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, hoàn thiện theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf.

- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin hồ sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ tương ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.

Các bước, thao tác minh họa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Văn bản số 31/TTCNTT&TT-KT ngày 20/3/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm Văn bản này).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu.

2.2. Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống và đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo).

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản đã đăng ký thành công.

- Chọn Tab: "Thông tin và dịch vụ", chọn "Dịch vụ công trực tuyến".

- Chọn tỉnh Bắc Kạn.

- Tìm kiếm tên thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ

- Chọn cơ quan thực hiện là UBND cấp huyện Ngân Sơn, sau đó chọn "Nộp hồ sơ trực tuyến", điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với các thủ tục có phát sinh thu phí, lệ phí).

- Thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC

Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp phí, lệ phí qua cổng  dịch vụ công quốc gia hoặc chuyển khoản.

Nhận kết quả: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

UBND huyện Ngân Sơn trân trọng thông báo đến các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./.

Tải file PDF tại đây

Danh mục TTHC

Nguồn: VP HĐND-UBND