Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 11/10/2020 - Lượt xem: 109
Xem với cỡ chữ

Ngân Sơn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những tháng đầu năm 2020, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của huyện Ngân Sơn đã không ngừng tăng lên.

Tháng 10 năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn huyện là 183 người, thì đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển lên 419 người, đạt 121% kế hoạch.

Sự đa dạng trong triển khai đã góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Ngân Sơn

Từ sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi về lợi ích thiết thực của loại hình bảo hiểm này mang lại. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện số đối tượng là người lao động tự do, nông dân có mức thu nhập thấp, bấp bênh còn nhiều, họ chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính vì vậy, cùng với Bảo hiểm xã hội huyện, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng trong việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương./.

Hà Mai