Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 31/08/2023 - Lượt xem: 187
Xem với cỡ chữ

Kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn Năm 2023


Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn