Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 07/09/2023 - Lượt xem: 80
Xem với cỡ chữ

Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 7, 8, 9 trường PTDTNT Ngân Sơn năm học 2023-2024

Ban tuyển sinh huyện Ngân Sơn thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 7, 8, 9 trường PTDT nôi trú huyện năm học 2023-2024 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển:

- Tuyển sinh bổ sung lớp 7: 02 chỉ tiêu;

- Tuyển sinh bổ sung lớp 8: 03 chỉ tiêu;

- Tuyển sinh bổ sung lớp 9: 02 chỉ tiêu.

II. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển và nguyên tắc xét tuyển

1. Đối tượng tuyển sinh:

Là học sinh người dân tộc thiểu số, đang học tại các trường có cấp THCS trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

 2. Điều kiện dự tuyển

- Hiện vẫn đang thường trú và định cư từ đủ 36 tháng tính đến ngày 05/9/2023 tại xã, thị trấn khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), các xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực I và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc). 

- Có kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của năm học 2022-2023 đạt từ mức khá trở lên (đối với tuyển sinh bổ sung vào lớp 7,8); Học lực, Hạnh kiểm đạt từ Khá trở lên (đối với tuyển sinh bổ sung vào lớp 9) và phải đảm bảo đúng độ tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Giấy khai sinh;

- Học bạ phô tô có dấu giáp lai nhà trường;

- Giấy cam kết không nhận trang thiết bị ban đầu được cấp theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 (theo mẫu của trường PTDT nội trú Ngân Sơn).

- Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú (do Công an xác nhận).

- Hai (02) phong bì (khổ giấy A5) có dán tem và có ghi rõ địa chỉ liên lạc của học sinh để thông báo nhập học nếu trúng tuyển.

* Lưu ý:

- Giấy khai sinh có thể dùng bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

- Tất cả các loại hồ sơ nêu trên đựng trong một túi hồ sơ. Học sinh nhận đơn đăng ký dự tuyển sinh tại trường PTDTNT Ngân Sơn. Sau khi trúng tuyển học sinh phải nộp bản gốc các loại hồ sơ, nhà trường kiểm tra, đối chiếu lại, nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện thì loại khỏi danh sách trúng tuyển và báo cáo Phòng GD&ĐT để xử lý.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 11/9/2023;

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại trường PTDT nội trú Ngân Sơn.  

Đính kèm file PDF

Ban tuyển sinh huyện Ngân Sơn

Bài viết cùng chuyên mục