Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 19/09/2023 - Lượt xem: 149
Xem với cỡ chữ

Kết quả xét duyệt tuyển sinh bổ sung vào lớp 7,8,9 Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Ngân Sơn năm học 2023-2024


DANH SÁCH DỰ XÉT, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP 7,8,9 TRƯỜNG PTDTNT 

Ban tuyển sinh huyện Ngân Sơn