Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 22/09/2023 - Lượt xem: 44
Xem với cỡ chữ

Triển khai Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 21/9/2023, Sở Y tế Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị có các thành viên BCĐ liên ngành về ATTP huyện; lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các xã, thị trấn; lãnh đạo trung tâm và các khoa, phòng Trung tâm y tế huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở y tế triển khai Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 142 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 17của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 531 của Văn phòng Chính phủ ngày 09/6/2023 về việc đính chính văn bản Quyết định 924 ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 426 của Thủ tướng Chính phủ;Quyết định số 1143/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 27/6/2023 bổ sung nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND.... và triển khai các nội dung cơ bản của một số văn bản mới có liên quan…/.

Hà Mai