Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 25/09/2023 - Lượt xem: 139
Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các hoạt động của HĐND đạt kết quả cao, cơ bản hoàn thành các chương trình đề ra từ đầu năm theo tiến độ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát sinh; các hoạt động của HĐND tiếp tục đổi mới, đảm bảo chủ động, chất lượng, hiệu quả, chỉ đạo và tổ chức thành công và đạt một số kết quả nổi bật.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo đúng luật, nội dung chương trình giám sát và giải trình được triển khai thực hiện linh hoạt, đúng các vấn đề đang được cấp ủy chỉ đạo, phù hợp tình hình thực tiễn của huyện. Bên cạnh đó, HĐND huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và phương pháp điều hành kỳ họp theo hướng tăng tính phản biện, làm rõ đến cùng các vấn đề cử tri và dư luận quan tâm.

Thường trực HĐND và 2 ban HĐND Huyện đã thực hiện đổi mới chất lượng, nội dung phương thức tổ chức thực hiện phiên giải trình, chất vấn theo nhóm vấn đề, đi vào trọng tâm, trọng điểm, công khai dân chủ, gắn với thực tiễn ở cơ sở; chương trình điều hành phiên giải trình, chất vấn, thảo luận thực hiện linh hoạt, chọn vấn đề trúng và đúng nội dung đang có nhiều tồn tại, vướng mắc được cử tri và dư luận quan tâm; các nội dung giải trình, trả lời chất vấn đều được làm rõ đến tận cùng của vấn đề.  Đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề, quan tâm mở rộng thành phần cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc, nâng cao chất lượng báo cáo trả lời kiến nghị cử tri và chất lượng đóng góp của cử tri trước trong sau mỗi kỳ họp.

 Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện hoạt động tổ chức phiên chất vấn của HĐND; tổ chức buổi xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và một số nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐND. Đồng thời trao đổi các chủ đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện hoạt động tổ chức phiên chất vấn của HĐND; tổ chức họp Thường trực HĐND để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND huyện cần phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm để hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong 3 tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn. Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện tổ chức kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề theo đúng quy trình đề ra. Tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, chú ý nắm bắt tình hình thuộc lĩnh vực khác nhau để xác định đúng nội dung giám sát, qua đó có kiến nghị, đề xuất sát thực, phù hợp. Bên cạnh đó cần chú trọng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND. Mỗi vị đại biểu cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, ý kiến kiến nghị của cử tri để đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp vì lợi ích của Nhân dân./.

Ngọc Anh