Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 29/09/2023 - Lượt xem: 40
Xem với cỡ chữ

Kỳ họp HĐND huyện đột xuất thông qua danh mục dự án đầu tư công trung hạn

Ngày 28/9, HĐND huyện khóa XX tổ chức kỳ họp đột xuất xem xét thông qua các nội dung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự và chỉ đạo kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

 

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 196 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 190 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng trên 5,7 tỷ đồng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí hơn 103 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 98 tỷ đổng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 5 tỷ đồng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 17 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương; thực hiện nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 6,7 tỷ đổng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện giám sát, theo dõi việc thực hiện nội dung các Nghị quyết./.

Ngọc Anh