Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 05/10/2023 - Lượt xem: 44
Xem với cỡ chữ

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm y tế huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo báo cáo của Sở Y tế về việc phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân kịp thời, hiệu quả.

2. Các đơn vị nêu trên, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết nhằm phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết; Tổ chức, triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn dân cư, các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế (vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, kiểm tra các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý...).

Với nội dung trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Gửi kèm báo cáo của Sở Y tế

Nguồn: VP HĐND-UBND