Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 10/10/2023 - Lượt xem: 70
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa liên quan đến các hoạt động “mua hàng miễn phí, nhận thẻ niềm tin”.


Trong thời gian vừa qua ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng một nhóm người hoặc danh nghĩa là doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tổ chức các sự kiện dưới hình thức mời người dân đến dự hội nghị và nhận quà miễn phí; nếu vận động thêm nhiều người khác đến tham dự hội nghị thì tiếp tục được mua hàng miễn phí, nhận thêm nhiều phần quà và được mời cơm hội nghị; nếu mua hàng trả tiền thì được phát thẻ “niềm tin” và dùng thẻ “niềm tin” để đổi lại tiền tương ứng với sản phẩm đã mua… Việc người dân tham gia các hội nghị để “mua hàng miễn phí, nhận thẻ niềm tin” dẫn đến rủi ro về pháp lý, mua hàng với giá cao, không đảm bảo chất lượng hoặc không trả lại được hàng hóa như đã cam kết khi bán hàng (phát thẻ niềm tin để nhận lại tiền khi mua hàng) do các đối tượng bán hàng đã đi khỏi địa điểm bán hàng …

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa chung, nâng cao cảnh giác đối với những “thủ đoạn, chiêu trò” bán hàng nêu trên, phòng ngừa rủi ro, gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến niềm tin, quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các “thủ đoạn, chiêu trò” liên quan đến việc mua hàng miễn phí, nhận thẻ “niềm tin” như đã nêu ở trên, để ngăn chặn và phòng ngừa chung, tránh bị lợi dụng, thiệt hại về tài sản; cân nhắc không tham gia và vận động người thân trong gia đình, bạn bè trong việc tham gia vào các hoạt động mua bán hàng hóa như đã nêu trên.

2. Giao Công an huyện: Chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và làm rõ thủ đoạn nêu trên; kịp thời đề xuất, tham mưu cho UBND huyện các vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác quản lý đối với các chương trình, hội nghị tri ân, tặng quà, tổ chức các sự kiện gắn với bán hàng miễn phí, bán hàng giá rẻ…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức tự phát, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa với hoạt động bán hàng giá rẻ, bán hàng miễn phí như đã nêu trên…; khuyến cáo các đơn vị, địa phương không cho các tổ chức, cá nhân thuê, mượn trụ sở, nhà văn hóa, phòng làm việc của địa phương để tổ chức hội nghị, hội thảo tri ân, khuyến mại, bán hàng.

Đính kèm file PDF

Nguồn: VP HĐND-UBND